Michal Šefčík

Michal Šefčík

Koncipient

Michal je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Už ako študent pracoval v advokátskych kanceláriách, kde naberal skúsenosti v rôznych oblastiach práva. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient so zameraním na obchodné právo, právo nehnuteľností a vo väčšej miere aj na cudzineckú agendu. V AKF Legal sa Michal venuje všeobecnému právu obchodných spoločností, príprave a revízií zmlúv v oblasti občianskeho, obchodného a pracovného práva a právu nehnuteľností.
Michal sa venuje právu od roku 2020. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť