AKF Legal
AKF Legal O nás

Poskytujeme poradenstvo klientom v inovatívnych segmentoch a podporu ich jedinečným nápadom a predstavám našimi komplexnými znalosťami a silným právnym zázemím.

AKF Legal
AKF Legal Služby

Naším klientom poskytujeme komplexné právne služby a poradenstvo so zameraním na praktické aspekty projektov, transakcií, či vybraných právnych problémov v rámci inštitúcie.

AKF Legal
AKF Legal Náš tím

Spoluprácou s nami nezískavate len vedomosti a skúsenosti jedného právnika, ale komplexné know-how celého tímu odborníkov.

AKF Legal
AKF Legal Sieť

Naša medzinárodná sieť pravidelne pomáha naším klientom pri presadzovaní ich záujmov v zahraničí a jej služby radi sprostredkujeme aj Vám.

AKF Legal
AKF Legal Referencie

Medzi našich klientov patria národné a medzinárodné obchodné spoločnosti a spoločnosti poskytujúce služby, súkromné investičné spoločnosti, finanční investori a finančné inštitúcie.

AKF Legal
AKF Legal Kontakt

Fraňa Kráľa 35 • 811 05 Bratislava
+421 918 710 728
office@akf.legal

AKF Legal