náš tím

AKF Legal stojí na ľuďoch, na spojení individuálnych znalostí a spoločnej kooperácie. Naši kolegovia úročia bohaté skúsenosti zo slovenskej aj zahraničnej praxe. Každý člen tímu disponuje jedinečným know-how v niekoľkých oblastiach svojho zamerania.

Spoluprácou s nami získate právne služby na svetovej úrovni, s perfektnou znalosťou medzinárodných štandardov i lokálnych špecifík ich fungovania.