Katarína Dvorská

Katarína Dvorská

Advokát

Katarína je advokátkou AKF Legal. Má rozsiahle skúsenosti z oblasti obchodného práva a práva nehnuteľností (akvizície, investície, predaj a prenájom majetku), ako aj administratívnych konaní, osobitne v súvislosti s povoľovaním a výstavbou realitných projektov. V minulosti pôsobila ako vedúca právneho oddelenia spoločnosti CORWIN, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu aj ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach skupiny. Vďaka praktickým skúsenostiam z jej predchádzajúceho pôsobenia má Katarína výnimočné pochopenie pre fungovanie korporačných a vnútro-skupinových štruktúr pri realizácii realitných projektov. Katarína tiež pravidelne zastupuje klientov v sporoch týkajúcich sa obchodného práva, zmluvného práva, pracovného práva a vymáhania pohľadávok.
Katarína sa venuje právu od roku 2009. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť