sieť

Naša kancelária je súčasťou neformálnej a nevýhradnej medzinárodnej siete advokátskych kancelárii New Circle, ktoré pokrývajú najpodstatnejšie európske jurisdikcie (Česká republika, Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Poľsko a Slovenská republika) a kľúčové trhy v Ázii.

Naša sieť New Circle bola vytvorená z iniciatívy špičkových právnikov zúčastnených, ktorí predtým pracovali v jednej z popredných medzinárodných advokátskych kancelárii v rámci jednotlivých európskych jurisdikcií. Naše zdieľané skúsenosti spolu s intenzívnou spoluprácou na množstve významných cezhraničných transakcií a sporov, nám umožňujú poskytovať naším klientom konzistentnú právnu pomoc vysokej kvality naprieč rôznym jurisdikciám.

Na úrovni rovnakých štandardov, zdieľame rovnaké hodnoty, obchodnú kultúru a prístup k potrebám klienta a riešime ich najzávažnejšie právne problémy pragmatickým a obchodne zameraným spôsobom.