Jozef Buday

Jozef Buday

Partner

Jozef je partnerom AKF Legal. Vo svojej praxi sa špecializuje na právo nehnuteľností, zmluvnú agendu a ochranu osobných údajov. Úzkou spoluprácou so slovenskými aj medzinárodnými klientmi, ako člen projektových tímov, získal unikátne skúsenosti a komplexné porozumenie technických, právnych a obchodných aspektov realitných projektov od ich akvizície až po predaj. Jozef poskytuje klientom poradenstvo pri fúziách a akvizíciách, štruktúrovaní vzťahov s finančnými investormi, prípravou a povoľovaním projektov, ako aj počas výstavby a následného predaja realitných projektov. Medzi Jozefových klientov patria významní slovenskí aj zahraniční investori pôsobiaci v oblasti rezidenčnej a komerčnej výstavby a prevádzky nákupných centier. Klienti si osobitne cenia Jozefove pochopenie technických otázok spojených s povoľovaním a výstavbou realitných projektov, čomu prispieva aj poskytovanie poradenstva v oblasti zmluvnej agendy popredným architektonickým a projekčným kanceláriám.
Jozef sa venuje právu od roku 2007. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť