Artúr Fried

Artúr Fried

Partner

Artúr je zakladajúcim partnerom AKF Legal. Artúr je priekopníkom v poskytovaní právnych služieb v oblasti venture kapitálových investícií. Počas posledných viac ako 10 rokov vytvoril alebo výrazne ovplyvnil znenie štandardizovanej právnej dokumentácie pre tento sektor právnych služieb. Kľúčovou oblasťou Artúrovho pôsobenia sú transakcie a projekty týkajúce sa spoločností pôsobiacich v rôznych oblastiach podnikania, predovšetkým technologických spoločností a spoločností v sektoroch s vysokou pridanou hodnotou. Medzi Artúrových klientov patrí množstvo popredných start-upov pôsobiacich na trhu v Slovenskej republike ako aj vedúce platformy zdržujúce investorov. Artúr má unikátne skúsenosti pri štruktúrovaní a implementácií spoločných podnikov (joint ventures) ako aj motivačných schém (ESOP, PSOP). Počas svojej praxe úspešne uzatvoril stovky fúzií, akvizícií a investičných transakcií. Artúr tiež poskytuje právne služby v oblasti zmluvného práva, práva duševného vlastníctva, marketingového práva a ohľadom právnych aspektov súvisiacich s digitalizáciou (napríklad právne poradenstvo pre digitálne služby, elektronický obchod a aplikácie).
Artúr sa venuje právu od roku 2004. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť