Rebecca Wilson

Rebecca Wilson

Koncipient

Rebecca má bohaté skúsenosti vo všetkých oblastiach duševného vlastníctva a práva obchodných spoločností. Špecializuje sa na práva duševného vlastníctva, informačné technológie a ochranu osobných údajov. Pravidelne pomáha globálnym aj miestnym klientom v transakčných záležitostiach vrátane licenčných zmlúv, prenosu údajov a outsourcingu, ako aj pri strategických projektoch GDPR a dodržiavaní predpisov. Rebecca má skúsenosti s prácou pre veľké globálne spoločnosti, rovnako ako pre rodinné spoločnosti a začínajúce podniky. Je skúsenou sporovou právničkou so zameraním na vedenie a urovnávanie sporov.
Rebecca získava právnickú prax od roku 2015. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť