Martin Adamčík

Martin Adamčík

Koncipient

Martin vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2021. Po jej úspešnom ukončení sa pridal k nášmu tímu ako advokátsky koncipient. Počas svojho štúdia získaval právnické skúsenosti v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave, kde sa zameriaval predovšetkým na právo obchodných spoločností, zmluvné právo a oblasť správneho práva. Martin sa v práci vo veľkej miere venuje obchodnému právu, právu nehnuteľností či príprave podaní v oblasti správneho práva.
Martin získava právnickú prax od roku 2021. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť