Michaela Šebová

Michaela Šebová

Associate

Michaela je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave a od roku 2023 je cenným členom AKF Legal tímu. Počas jej štúdií pracovala v popredných slovenských advokátskych kanceláriách, naberajúc odborné znalosti v právnych tímoch zameraných na obchodné právo, právo obchodných spoločností a zmluvné právo. V rámci nášho tímu zohráva Michaela dôležitú úlohu pri tvorbe, revidovaní a vyjednávaní rôznych typov obchodných zmlúv, s dôrazom na venture kapitalové investície. Poskytuje tiež neoceniteľnú podporu pri due diligence procesoch a súdnych konaniach.
Michaela sa venuje právu od roku 2023. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť