Ida Budayová Kuklišová

Ida Budayová Kuklišová

Advokát

Ida sa špecializuje na pracovné právo, právo hospodárskej súťaže a právo EÚ (vrátane verejného obstarávania, voľného pohybu a štátnej pomoci), regulačné otázky, ako aj boj proti korupcii. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním poradenstva v oblasti pracovného práva vnútroštátnym aj medzinárodným spoločnostiam a organizáciám. Poradenstvo pokrýva všetky oblasti pracovného práva spoločností, okrem iného reorganizácie, prevod podniku, individuálne pracovné otázky, obchodné tajomstvá a otázky pracovného prostredia.
Ida sa venuje právu od roku 2005. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť