Kristína Fried

Kristína Fried

Advokát

Kristína sa špecializuje na podnikové a obchodné právo, má skúsenosti s európskymi a vnútroštátnymi transakciami v oblasti fúzií a akvizícií, zmluvami medzi akcionármi a fúziami. Viac ako 8 rokov pôsobila ako právnik v spoločnosti Panasonic Europe, kde poskytovala právnu podporu vrcholovému manažmentu aj všetkým ostatným úrovniam riadenia v spoločnostiach Panasonic v celej Európe. Kristína radila vo všetkých cezhraničných otázkach, ktoré vznikali v súvislosti s marketingom a predajom výrobkov spotrebnej elektroniky v Európe, najmä pokiaľ ide o medzinárodné uzavieranie zmlúv, obchodné právo, podnikové právo, súťažné právo a dodržiavanie právnych predpisov.
Kristína sa venuje právu od roku 2005. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.
Späť