Dominika Toldi

Dominika Toldi

Koncipient

Dominika je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a spoľahlivou posilou tímu AKF Legal od roku 2022. Počas svojich univerzitných štúdií pracovala v popredných slovenských advokátskych kanceláriách, kde bola súčasťou právnych tímov zameriavajúcich sa všeobecné právo obchodných spoločností, obchodné právo a zmluvnú agendu. Vo svojej každodennej práci pomáha pri príprave, revidovaní a dojednávaní rôznych druhov komerčných zmlúv najmä z oblasti venture kapitálových investícii a poskytuje priebežnú pomoc v procesoch due diligence a sporoch.
Dominika sa venuje právu od roku 2022. Právne služby poskytuje v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku.
Späť